मुलगी स्कूटी joke

विमान लैंड व्हायच्या आधी जशी त्याची चाकं बाहेर निघतात.
.
.
.
तसेच एखादी मुलगी स्कूटीला ब्रेक मारणार असेल तर तिचेही पाय आधी बाहेर निघतात... 

No comments:

Post a Comment