Its Challenge For All Puzzles

1- Wo Konsi Jaga Hai Jahan Suraj Ki Kirne Sirf 1 Dafa Pari Ab Qayamt Tak Nahin Paregi.
2- Wo Kon Hai Jis Ne Khaya Hai Per Piya Kabhi Nahin.
3- Wo Kon Hai Jis Ne Jhoot Bola Aur Jannat Main Jayega.
4- Wo Kon Hai Jis Ne Sach Bola Aur Jahannum Main Jayegi.
5- Insan K Jism Main Rooh K Rehne Ki Jagah Kahan Hai.

Its Challenge For All.No comments:

Post a Comment