आज नाही होऊ शकत.तुम्ही उद्या या.साहेब सुट्टी वर आहेत hike jokes

आज नाही होऊ शकत.
तुम्ही उद्या या.
साहेब सुट्टी वर आहेत.
असे बोलणाऱ्यांच्या पगारात २४% नी वाढ


No comments:

Post a Comment