संध्याकाळी बार किंवा वाईन शॉप कडे तुम्ही आकर्षित कशामुळे होताे ??

प्रश्न : संध्याकाळी बार किंवा वाईन शॉप कडे तुम्ही आकर्षित कशामुळे होताे ??

उत्तर : *दारुत्वाकर्षण*
न्यूटन चा भाऊ पिऊन्टन


No comments:

Post a Comment