बायको- तुम्ही काल पीऊन पडले होतात

बायको- तुम्ही काल पीऊन पडले होतात
नवरा: काय सांगू सर्व वाईट संगतीचा परिणाम
8बियर , 8 मित्र
त्यातले 7 न पिणारे

😂😂😂

No comments:

Post a Comment