हुशार कोण ऐका मानसाचे चार अक्षरी नाव काय?हुशार कोण😤
ऐका मानसाचे चार अक्षरी नाव काय?
ज्याचे पहिले व दुसरे अक्षर म्हणजे त्याच्या बायकोचे नाव
दुसरे व तिसरे अक्षर म्हणजे त्याच्या मुलीचे नाव
तिसरे व चौथे अक्षर म्हणजे त्याच्या मुलाचे नाव
व चारही अक्षर म्हणजे त्याचे नाव
सांगा पाहु ते नाव काय?


ऐका मानसाचे चार अक्षरी नाव काय

No comments:

Post a Comment