एखादा जवळचा मित्र जर घरी आला तर

एखादा जवळचा मित्र जर घरी आला तर,
पहिला अर्धा-एक तास त्याला हेच समजवण्यात जातो कि..
.
.
.
.
. बाबा शिव्या नको देऊ आई-बाबा घरात आहे.....


No comments:

Post a Comment