मुलगी कसं काय आत्या ।।। बरं हायका ???

मुलगी - 👸🏼 कसं काय आत्या ।।। बरं हायका ???

.
.
.
.
.

👵- झिपरया उपटिन झिपरया ..पोराच्या माघ लागशिल तर ...😝😝😝