Admin jokes

दुरदर्शनवर बातमी आली,
अरबी समुद्रात भरती सुरू आहे....
.
.
.

.हे ऐकुन
आपला Admin फॉर्म  आणायला गेलाय
त्याला कोणीतरी समजवा रे...


No comments:

Post a Comment