पावसाळ्यात नवी पालवी | Whatsapp puzzlesपावसाळ्यात नवी पालवी
       हिवाळ्यात हिरवा पाला
       उन्हाळा लागताच पानगळ
       मोहरल्या शेंदरी ज्वाला
       टपटप फुलं खाली पडताच
      जणू जमिनीवर गालिचा झाला

       ओळखा  कोण?