एक हिरवा निळा पक्षी | online gk test puzzle

 online gk test puzzle
   एक हिरवा निळा पक्षी
      पाणवठयाच्या काठी बीळात राहतो
      निमुळत्या,लांब चोचीने
     माशाला पटकन गिळून टाकतो

     ओळखा कोण?Here u get best collection of  ganit kodi, shabd kodi,marathi puzzles answers, Marathi  ganit tricks. funny marathi puzzles and also online test Gk , Gk objective test , online Gk test puzzle and many more.