भारतीय संस्कॢतीचे प्रतीक |marathi shabd kodi online

marathi shabd kodi online


                                    


    भारतीय संस्कॢतीचे प्रतीक

     चिखलात राहून अलिप्त

     सुर्योदयाला उमलते

     सुर्यास्ताला मिटून जाते

     सहस्ञदलांची ही आरस छान

     "राष्टीय फूल"असा मान

     ओळखा कोण?
Here u get best collection of  ganit kodi, shabd kodi,marathi puzzles answers, Marathi  ganit tricks. funny marathi puzzles and also online test gk , gk objective test , online gk test puzzle and Marathi news many more.