मुकुट याच्या डोक्यावर | marathi shabd kodi online


  मुकुट याच्या डोक्यावर
    जांभळा झगा अंगावर
   काटे आहेत जरा सांभाळून
   चवीने खातात मला भाजून

   ओळखा कोण?

Here u found huge collection of Marathi Shabdkodi, marathi puzzles answers, marathi kodi with answer, awesome marathi charolya, marathi shabd kodi online and facbook , whatsapp , hike ,google marathi puzzles.