आर्ची marathi jokes

इंग्रजीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काळजी करू नए
कारण...😎इंग्रजी मध्ये फेल झालेल्यांना आर्ची इंग्लिश मध्ये शिकवणार...🙋
�😝😝😝😄😂😂😂

No comments:

Post a Comment