परश्यासारखी Love story झाली नाही तरी चालेल

👉 परश्यासारखी 💞 Love 📜story झाली नाही तरी चालेल
पण ...
👥लंगड्या आणि 👥सलीम सारखी 🙏 मैत्री जरुर करणार.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
अशी status टाकणारी पोर
एक
Beer पाज म्हणलं की
काय संबंध म्हणत्यात 😂😂😂