रात्रीच्या दाट अंधारात | Kodi marathi  रात्रीच्या  दाट अंधारात
      झाडावर नभीच्या चांदण्या
     कशा काय उमलल्या?
     मंद सुगंधाचा दरवळ
     कुठल्या राणीचा आला?
     ओळखा  कोण?

Bharpur Marathi kodi sathi visit this post .