गण्या ने प्रेम विवाह केला आणि दारावर लिहले jokes

गण्या ने प्रेम विवाह केला आणि दारावर

लिहले......................


बायकोच्या भावाला घरात येण्यास बंदी आहे.