हरवलेल ‬प्रेम एक वेळ‪ परत ‬मिळेल पण jokes

‎हरवलेल ‬प्रेम एक वेळ‪ परत ‬मिळेल.. .....
पण....
.
.
.
.
.
गाड़ी पुसायच फड़कं हरवलं की कधीच मिळत नाही....😂😂😂😂😜