सैराट मध्ये एकच खटकलं राव jokes

सैराट मध्ये एकच खटकलं राव ...
.
आर्ची ची आई गोरी ...
आर्ची चा बाप गोरा ...
आर्ची पण गोरी ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मग हे प्रिन्स काळं कस .....!!!!
樂樂樂