बघा मराठी भाषा आपला मौल्यवान वेळ कसा वाचवते jokes

बघा मराठी भाषा आपला मौल्यवान वेळ कसा वाचवते !!
:
:
इंग्रजी मध्ये
I m sorry,I can't hear you properly,can you please repeat what you just said
:
:
:
मराठीत
:
आँ
