छंद आर्ची सारखे असावेतपोहायचा, बुलेट चालवायचा marathi sirat jokes

छंद आर्ची सारखे असावेत
पोहायचा, बुलेट चालवायचा.
.
.
.
.
.
नाहीतर 99% मुलींचे दोनच छंद
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मेक अप & ब्रेक अप