या जगात फक्त दोनच गोष्टी अशा आहे ज्या jokes

या जगात फक्त दोनच गोष्टी अशा आहे ज्या आपल्यापेक्षा दुसऱ्याकडे जास्त असल्यास आपल्याला फार आनंद होतो...
कोनत्या?!!!
ढेरी..    आणि     टक्कल..

-असंच एक निरिक्षण