आतापर्यंत भारतामध्ये फक्त दोनच गोष्टी सुरू होत्या jokes

आतापर्यंत भारतामध्ये फक्त दोनच गोष्टी सुरू होत्या...
1.विराट
2.सैराट
.
.
आणि काय योगायोग
.
.
दोघांचा पण शेवट एकच
.
.
.
.
.
.
.
.
.
हैदराबाद
