शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर jokes

कुणाच्या बुडाख़ाली किती आंधार आहे.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.हे result लगल्यावर कळनचं
.
शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर