सर्दी अशी सैराट झालीय की शिंकताना पण jokes

सर्दी अशी सैराट झालीय की शिंकताना पण 'आंssछी' ऐवजी 'आर्ची' असाच आवाज येतोय राव......!!!