मे महिना मोठा विचित्र आहे. Hike joke images

हा मे महिना मोठा विचित्र आहे...
कोणी बायको माहेरी गेली म्हणून खुश आहे...
तर कोणी जूनं प्रकरण परत गल्लीत ( माहेरी ) आल म्हणून...