आजीबाईच्या शेतात एका सुपात बारा कणसं| ganit kodi

ganit kodi


    आजीबाईच्या शेतात

      एका सुपात बारा कणसं

      त्याचे तीस-एकतीस दाणे


     अर्धे काळे अर्धे पांढरे,

     असे हे जीवनगाणे


     ओळखा कोण?
Here u get best collection of  ganit kodi, shabd kodi,marathi puzzles answers, Marathi  ganit tricks. funny marathi puzzles and also online test gk , gk objective test , online gk test puzzle and many more.