धम्माल विनोद

?😝धम्माल विनोद😝?
एकदा गुरूजींनी फळ्यावर काही इंग्रजी अंक लिहिले -
72, 82, 80, 89, 99
व गणूला वाचायला सांगितले. गणू बोबडा होता. त्याने ते वाचले अशाप्रकारे 👇
72     शेवंती तु ?🙎
82     येती तु ?
80     येती ?
89     येती नाय ?
99     नाय त नाय ...
😝😝😝😝😄😄😄😂😂😂😂