पोलिसांनी पकडल की बहीन-भाऊ आहेत सागतात.

शब्दात नाही तुझ्या मनात राहायचयं..  आठवणीत नाही तुझ्या सोबत राहायचयं..  एकदा तरी तुझ्या साठी मला सैराट व्हायचयं..
.
असे status ठेवनारे मुल-मुली  ....पोलिसांनी पकडल की बहीन-भाऊ आहेत सागतात.... 😆😂😂😆😂😆😂😆