ज्यांच्या नशीबात "प्रायश्चित्त" लिहिलेल असतं bayko jokes

ज्यांच्या नशीबात "प्रायश्चित्त" लिहिलेल असतं.........

शक्यतो त्यांच्या बायका उन्हाळ्यात सुट्टीला "माहेरी" जात नाहीत ...
