सैराट 2 (THE REVENGE) jokes

आपल्या आई बाबा 👫 चा बदला घेणार
प्रिन्स मामांची पोरगी पटवणार
पहात रहा वाट👶🏻
सैराट 2 (THE REVENGE)🔫

##GooD nyt..💂🏻