#सैराटमधली ती #आर्ची ग्रामीण भागातली असून Whatsapp jokes

#सैराटमधली  ती #आर्ची ग्रामीण भागातली असून स्वतःहून    I love u म्हणते
नाही तर आपल्याकडे
साधं hi जरी केले तरी reply देत नाही
गांधीजी उगाच म्हणत नव्हते
खेड्याकडे चला
😜
being Sairat सैराट😂😂😂😂😂