आयला नाव एवढा ख़राब झालाय की Whatsapp jokes

आयला... नाव एवढा ख़राब झालाय की...

उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो...आज पण प्रोग्राम आहे काय???

😂😂😂😂😂😂