'सैराट' Movie very funny jokes

परशाला हात तर लावून बघ,

नाय तुझं थोबाड फोडलं तर


नावाची आर्ची नाय - 'सैराट' 😍 😍 😍 😘👌👌 👌
नाहितर आपल्या गावातल्या पोरि- पप्पा मी काय नाही केलं.. हाच माझ्या मागं लागलाय बघा.
☺☺😊😊😊😊