सैराट पीच्छर कोनी काढलाय...Jokes

ह्याच्या माईला
सैराट पीच्छर कोनी काढलाय...?
.
.
आमची पण अँटम बुलट
पाहीजे म्हणत्या.....
👩😪.
.
.
.
.
😝😂😂😂