एक बेवडा गच्चीतून खाली पडला Jokes

: एक बेवडा गच्चीतून खाली पडला
आजुबाजुचे धावत आले आणि बोलले "काय रे काय झाले"?
.
.
.
.
बेवडा: काय माहीत नाय बुवा,
मी पण आत्ताच खाली आलोय...
😝😀😀😆😆😆