आता हि अफवा कोणी पसरवली Jokes

आता हि अफवा कोणी पसरवलीकि "FAN" मूवी बघितल्यावर उकडत नाही म्हणून 😝

😂😂😂😂😂😂😂😂😂