Ek vastu ashi aahe ji sukhi asel tar 2 kgs |एक वस्तू अशी आहे, जी सुकी असेल तर 2 किलो

Ek vastu ashi aahe ji sukhi asel tar 2 kgs

आपल्या ग्रुपमध्ये कोण हुशार आहे ते पाहुच आता...
एक वस्तू अशी आहे,
जी सुकी असेल तर 2 किलो,
ओली असेल तर 1 किलो आणि
जाळल्या नंतर 3 किलो होते.
तर ती वस्तू कोणती आहे ?
22 तासांच्या आत सांगा.