पोळ्याच्या जेवनाला लोक आपल्या मुलाला पाठवतात. आणि मटणाच्या जेवनाला Cool jokes

पोळ्याच्या  जेवनाला
लोक आपल्या मुलाला
पाठवतात.
आणि मटणाच्या जेवनाला🔪🐐🐓🍗म्हणतात

मालाच जाव लागल
नाहितर
भाऊला राग ऐईल. 😝😝😝😝🙂