ओळखा पाहू हूशार कोण पाहिली दोन शब्द घेतली तर खाण्याचा पदार्थ

ओळखा पाहू हूशार कोण ओळखा पाहू हूशार कोण पाहिली दोन शब्द घेतली तर खाण्याचा पदार्थ 


                                                                                                 ओळखा पाहू हूशार कोण 


😉                                                                         पाहिली दोन शब्द घेतली तर खाण्याचा पदार्थ
                                                                             दुसरा आणि तिसरा शब्द घेतले तर झाडाचे नाव
                                                                            तिसरा आणि चौथा शब्द घेतले तर चिञपटाचे नाव 
                                                                             चारही शब्द घेतले तर सौदर्य प्रसादन वेळ: दोन तास