शब्दाने शब्द वाढतात, शब्दाने मनं तुटतात म्हणून शब्दाचा वापर जपून करा

शब्दाने शब्द वाढतात, शब्दाने मनं तुटतात
म्हणून शब्दाचा वापर जपून करा !
.
.
शक्यतो प्रकरण ........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मारामारीने सोडवा....
😜😜😜😂😂😂