खरा मिञ तो असतो

!!...👬खरा मिञ तो असतो👬...!!...

जो परीक्षेच्या वेळी आपल्याजवळील..खिडकीमध्ये येऊन

बोलतो..😠😠😠😠😠

अरे भावा किती लिहतोस पेपर😡😡 आता...??.......

लवकर 🏃चल तुझ हत्यार💃 घरी चाललय ...

😜😜😜😜😜😜😜😜