कोन बुद्धीवान ओळखा पाहु

🦀कोन बुद्धीवान
🤔🤕ओळखा पाहु😇🙄

पहिली दोन अक्षरे घेतली तर तीर्थक्षेत्र

दूसरा आणि तीसरा शब्द घेतला तर एक पदार्थ

तीसरा व चौथा शब्द घेतला तर देवाचे नाव

चारही शब्द घेतले तर एक माणसाचे नाव

वेळ: 1 तास👍👍

No comments:

Post a Comment