उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा बघू कोण लवकर उत्तर देतय
उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय
.
मुलगा : तुझ नाव काय
मुलगी : 🌙👰🏻+💰🔴+🚰🍔🍔=
मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? .