Mpsc मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न सोडवा गणित तुम्ही एका यात्रेत आहत

Mpsc मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न :-

सोडवा गणित

तुम्ही एका यात्रेत आहत,

त्या यात्रेत तुम्हाला काही प्राणी खरेदी करायचे आहेत.त्या प्राण्यांची किमंत खालील प्रमाणे....
*१० रुपयाला - हत्ती
* रुपयाला - घोडा
* रुपयाला - उंट

आणि तुमच्याकडे १०० रुपयेच आहेत.प्राण्याची संख्या १०० आली पाहिजे.
वरील सगळे प्राणी घेणे.
कसे येतील.???


open challenge to all group members ..

No comments:

Post a Comment