टमकी चोरताना अँडमिन ला आटक Holi jokes images

टमकी चोरताना अँडमिन ला आटक 😛
चार दिवस शासकीय सुटटी आसलयामुळे जामिन मिळणे अश्यक्य

तरी पण अँडमिन आपल्या निर्णयावर ठाम आता म्हणतोय की होली तुरूंगात साजरी करणार


मग काय


बोंबला रे बोंबला

खचून बोंबला
😷😷😷😷😛😛😛😛😛

No comments:

Post a Comment