अमृतला सिगारेटचे व्यसन लागलेHike funny jokes

👱
अमृतला सिगारेटचे व्यसन लागले....
🚬

वडिलांनी त्याला रामदेव बाबांचा क्लास लावला.

.

.

.

.

.

अमृत आता पायानेही सिगारेट पितो.
😂😂😂😂😂

No comments:

Post a Comment