50+ ओळखा कोडे |गंमतकोडी


 1. ·         हिरवा तुरा पांढरा घोडा सांगायला वेळ घेतो मी थोडा
 2. ·         कोपर्याुत उभी राही, सकाळी कामाची घाई, सकाळी उठताच हातात घेते आई
 3. ·         दोन भाउ जुळे एका रंगाचे एका उंचीचे , हरवता एक काय काम दुसर्यातचे
 4. ·         कपड्यावर कपडे पाचपन्नास काढता एकास रडवतो ससमोरच्यास
 5. ·         पांढरी जमीन काळे बीज देता ध्यान होऊ सदन्यान
 6. ·         उन्हात येई, सावलीत जाई, नसता हवा याची कमी नाही, हवा लागताच मारुन जाई
 7. ·         झाड निघाले पाण्यातून, फुले नाही पण फांद्या घेऊन,सावली थंड पण भीजन्याचा दंड
 8. ·         जमिनीच्या पोटात दडउन पाय मन माझी आकाशी जाय थकल्या भुकेल्यांची मी हाय माय
 9. ·         कपड्यावर कपडे पाचपन्नास काढता एकास रडवतो समोरच्यास
 10. ·         लाल गाय लाकूड खाय पाणी प्याई मारुन जाई
 11. ·         आठ तोंड जीभ नाही तरी शब्दांची गोडी मधा पेक्षा कमी नाही
 12. ·         हिरवी टोपी लाल शाल पोटात वसलि मोत्याची माळ
 13. ·         हिरवा मासा हिरवी अंडी आंड्या ला आहे भलतीच गोदी खायला पडते सगळ्यांची उडी
 14. ·         काळे फूल उन्हाळी पावसाळी विपुल हिवाळ्यात खाते धूळ
 15. ·         एक रखवालदार उन्हा तान्हत, उभा आपल्या दारात, खाणे नाही पिणे नाही, एका कली समोर याचे काही चालत नाही.
 16. ·         काला बदन धीमी चाल आखे तेज रखवलदार माने सबको करे सतेज
 17. ·         हाड नाही मास नाही फक्ता बोटे आहेत माझी ओळखा पाहु मे कोण.
 18. ·         थंडीत झोपून राहते, उन्हात सावली देते एका पायात धोतर घालते पावसाळात मात्रा रडत बसते.
 19. ·         थांबून वाजते पण घड्याळ नाही, बारीक लांब पण काठी नाही,दोन तोंडची पण साप नाही, स्वास घेते पण तुम्ही नाही.
 20. ·         धन आहे पण पैसे नाही, जवळ असता स्वाताच्या रक्षणाची काळजी नाही
 21. ·         ना जेवण ना पाणी याच्या बुद्धी पुढे हार मानतात ज्ञानी
 22. ·         हिरव छप्पर लाल घर लपून बसलेत असंख्य चोर
 23. ·         गळा आहे पण डोके नाही खांदा आहे पण हात नाहीत. मी कोण ?
 24. ·         पाय नाही चाक नाही तरीही चालते, खात नाही पण प्यायला रंगीत पाणी लागते
 25. ·         दात आहेत पण चावत नाही गुंता होता काळ्या शेतात सगळे माझयावर सोपवतात.
 26. ·         लगाम सुटला खूप नाचला , घोडा लाकडी मुलांना आवडी.
 27. ·         वीज गेली आठवण झाली, मोठी असो वा लहाणी डोळ्यातून ईच्या गाळते पाणी.
 28. ·         जटाधरी राहे उंचावरी देतो तेल आणि पाणी, म्हणतात ही देवाची करणी.
 29. ·         हातात हिरवा तोंडात लाल, सणसमारंभची मी आहे शान.
 30. ·         मातिशिवाय उगवली कपाशी लाख मन, मुसळधार पाण्यात भिजला नाही एक कन.
 31. ·         जादूच्या कळ्यांच एवढस खोक भिंतीवर घासा त्याच डोक. डोक्यातून फुलेल प्रकाशफूल, देठाना जलायचा खूळ.
 32. ·         सर्वांची ती माय माउली जग तिच्यावर जगते घामाचा ती घास घेते मोत्याची ती रास देते.
 33. ·         सुखात दुखात ते सहज येतात कोमात खारट ते असतात
 34. ·         मी आहे काळा मला भटकण्याचा चाळा येणार्याअला घेऊन जातो. जाणार्यालला सोडून देतो, थकून जाताच जोरात किंचाळतो, हॅश हश करत थांबून राहतो.
 35. ·         दोरी नाही, खिळा नाही , पडत नाही फुटत नाही, दमत नाही थांबत नाही,गोल फिरतो पण भिंगरी नाही.


No comments:

Post a Comment