Posts

एका मुलीचे संपूर्ण नाव ओळखा…..बघू????

एक ३ अक्षरी ज्वालाग्राही पदार्थाचे नाव

ओळखा पाहू भाषांतर कशाचे! (विरंगुळा)

बोध कोणापासून काय ?

50+ ओळखा कोडे |गंमतकोडी