best good though massage

🙇 बील गेट्स यांनी एका शाळेमध्ये केलेल्या भाषणात काही अशा गोष्टी (१० नियम) सांगीतल्या ज्या कोणत्याही शाळेत शिकविल्या जात नाहीत.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

👍 नियम १ –
आयुष्य खडतर आहे, त्याची सवय करुन घ्या.

👍 नियम २ –
जग कधीच तुमच्या स्वाभीमानाची पर्वा करत नाही. स्वत:बद्दल अभिमान बाळगण्याआधी काहीतरी करुन दाखवा. स्वतःला सिध्द करा.

👍 नियम ३ –
कॉलेजमधुन बाहेर पड्ल्या पडल्या पाच आ़कडी पगाराची अपेक्षा करु नका. एका रात्रीत कोणी वाइस प्रेसिडंट होत नाही, त्या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अपार कष्ट करावे लागतात .

👍 नियम ४ –
आज कदाचीत तुम्हाला तुमचे शिक्षक कडक आणि भितीदायक वाटत असतील, कारण अजुन बॉस नावाचा प्राणी तुमच्या आयुष्यात यायचाय.

👍 नियम ५ –
तुम्ही केलेली चुक ही सर्वस्वी तुमची चुक आहे आणि तुमचा पराजय हा सर्वस्वी तुमचा पराजय आहे. कोणाला दोष देउ नका, झालेल्या चुकिपासुन धडा घ्या आणि पुढे चालत रहा.

👍 नियम ६ –
तुमचे पालक तुम्ही जन्माला यायच्या आधी एवढे कंटाळ्वाणे आणि अरसिक नव्हते जेवढे तुम्हाला ते आता वाटतात. तुमचेच संगोपन करण्याठी त्यांनी जे अमाप कष्ट घेतलेत त्यामुळेच आज त्यांचा स्वभाव असा झाला आहे.

👍 नियम ७ –
उत्तेजनार्थ पारितोषीक हा प्रकार फक्त शाळेतच पहायला मिळ्तो. काही शाळांमध्ये तर अगदी पास होइपर्यंत परीक्षा देता येते. बाहेरच्या जगातील पध्द्त मात्र वेगळीच असते. खरया जगात हरणारयाला कोणिही दुसरी संधी देण्यास तयार नसतो.

👍 नियम ८ –
आयुष्याच्या शाळेत इयत्ता आणि तुकडी नसते, त्यामध्ये मे महीन्याची सुट्टी नसते. स्वतःचा शोध घ्यायला, नविन काही शिकायला कोणि तुम्हाला वेळ नाही देत. तो वेळ तुमचा तुम्हालाच शोधायचा असतो.

👍 नियम ९ –
टीव्ही वरचे जीवन काही खरे नसते आणि खरे आयुष्य म्हणजे टीव्ही वरची सीरियल नसते. खरया आयुष्यात आराम नसतो , असते ते फक्त काम आणि काम.

👍 नियम १० –
सतत अभ्यास करणारया आणि अपार मेहनत करणारया तुमच्या मित्रांना चिडवू नका. एक दिवस असा येइल की तुम्हाला त्यांच्याच हाताखाली काम करावे लागेल .

Best Good thought massages

" दिवसात तुम्हाला एकही समस्या आली नसेल , तर तुम्ही चूकीच्या रस्त्यावरून जात आहात , असे समजावे ..."
       -- स्वामी विवेकानंद
" जेव्हा एखाद्याला वाटत असेल , की त्याने आयुष्यात एकही चूक केली नाही ,तेव्हा त्याने एकही नवी गोष्ट करुन पाहिली नाही , असे समजावे ..."
      -- आईन्स्टाईन
" प्रत्येकावर विश्वास ठेवणे हे धोकादायक आणि कुणावरही विश्वास न ठेवणे , हे खूपच धोकादायक होय ..."
        -- अब्राहम लिंकन
" प्रत्येकजण जग कसे बदलेल याचा विचार करत असतो. मात्र कुणीही स्वतःला कसे बदलता येईल याचा विचार करत नाही..."
       -- लिओ टॉलस्टॉय
" इतरांपेक्षा स्वतःला जास्त ओळख , ईतरांपेक्षा जास्त काम करा. आणि ईतरांपेक्षा कमी अपेक्षा करा, या तीन
गोष्टी यश मिळविण्यासाठी महत्वाच्या आहेत ..."
    विल्यम सेक्स्पिअर
" हरल्यावर आपण का हरलो ? याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते ; मात्र
जिंकल्यावर स्पष्टीकरणाचा एक शब्दही द्यावा लागत नाही..."
        -- अँडॉल हिटलर
" जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे , असे नसते . एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय ..."
         -- बोनी ब्लेअर
---------------------------------------
- कोणाचा  अपमान करू नका
आणि कोणाला  कमीही लेखू नका.
-  तुम्ही खूप शक्तिशाली असाल,
पण वेळ ही तुमच्यापेक्षाही शक्तिशाली आहे.
- कोणी कितीही महान झाला असेल,
पण निसर्ग कोणाला कधीच महान बनण्याचा क्षण देत नाही.
- ✨ कंठ दिला कोकिळेला,
पण रूप काढून घेतले.
- ✨ रूप दिले मोराला,
पण इच्छा काढून घेतली.
- ✨ इच्छा दिली मानवाला,
पण संतोष काढून घेतला.
- ✨ संतोष दिला संतांना,
पण संसार काढून घेतला.
- ✨ संसार दिला चालवायला देवी-देवतांना,
पण मोक्ष काढून घेतला.
-   हे मानवा,
स्वतःवर कधीही अहंकार करू नकोस.
देवाने तुझ्या-माझ्यासारख्या किती जणांना मातीतून घडवलं आणि मातीतच घातलं.
स्वामी विवेकानंद


Top 255 Happy Birthday Sms Wishes
Happy birthday wishes for your lovely sms wishes are available here. In our birthday blog. you can get every day updates like images and messages related to birthday which you can share with your family   or friends whom you treat like a sister. This page is especially dedicated to all the sisters in the world who are celebrating their special day.

Happy Birthday Sms Wisheshappy birthday sms

Birthdays are a new start, a fresh beginning, and a time to pursue new endeavors with new goals.

 Move forward with confidence and courage. You’re a very special person. May today and all of your days be amazing!

Count the age, not the wrinkles you have. Count the blessings and wonderful experiences you’ve had, not the mistakes you’ve made.

Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.

Happy Birthday to a person that’s charming, talented and witty, and reminds me a lot of myself.

birthday status
A birthday is a most special day in one’s life. Enjoy yours to its fullest.

It’s your birthday and you’re still just as beautiful, genuine and kind as the day I met you. Wishing you a Happy Birthday with gratitude.

My birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you, not only on your special day, but always.

The advantage of old age is that you get to spread your love to many others.

happy birthday message
Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is that you are, and will always be, happy and healthy! Don’t ever change.
Have a wonderful, happy, healthy birthday now and forever. Happy Birthday!

Birthday Wishes for a Best Friend

Birthday wishes and messages for friends, parents, children, relatives and others.

You have been there for me no matter what. I love you, my dear friend, and I am so excited to share 

your special day with you. Your birthday is going to be truly special.

Your birthday is a wonderful occasion all by itself. But for me, it’s a special day allowing me to thank 

God for all that your friendship has meant to me.

birthday sms
Ever since we were little, you’ve always been there for me. I’m so glad we’re still friends, and I bet that, one day, we’ll be sitting side-by-side in our rocking chairs at the nursing home laughing at all of our crazy times together.

My best friend deserves the best birthday in the world, and my goal is to give it to you. Happy Birthday, and get ready to celebrate! The party starts as soon as we’re together.

happy birthday wishes sms

On your birthday, I’d like to take some time to think about all of the wonderful times we’ve shared together. I’m thankful for our adventures and all of the things that we’ve done as friends. I look forward to making many more memories with you.

There are so many things about our friendship that I love. Your birthday is going to be the perfect time to celebrate your special day, and all that our friendship means to me. I look forward to showing you how much I care.

More happy birthday wishes for your best friend


Top 50 Friend’s Birthday Wishes

Wish your loved ones on their birthday with birthday wishes, cards, greetings and love. Hit like, comment, tag and share.

I can’t believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to party it up with you!

The best part of having you as my best friend is being able to act crazy and wild, and not have a care in the world. I truly feel as if I can let my hair down when I’m with you.

Happy Birthday, my dear friend. I don’t know if I could ever convey to you just how much you mean to me. I can’t imagine where I would be right now without you. You have changed my life for the better.

Having a friend like you has made my life so much easier. You are always there to carry me through my times of trouble. That’s why today, your special day, is a great time to celebrate all that you have done for me.

A friend like you is more priceless than the most beautiful diamond. You are not only strong and wise, but kind and thoughtful as well. Your birthday is the perfect opportunity to show you much I care and how grateful I am to have you in my life.

My dearest friend, today is your birthday, and I look forward all year to celebrating this day with you. I have planned so many wonderful activities and I can’t wait to see your face light up when you see what I have in store for you.

Birthday Wishes for Friends

Send these beautiful birthday wishes,messages and sayings to your loved ones and show them how important they are in your life.

On your special day, I am recalling all of the great times we’ve spent together. You always bring a sweet smile to my face! Happy Birthday to you, my special friend, who will forever hold a special place in my heart.

Here’s to hoping all of your birthday wishes will come true once you blow out those candles. If anyone deserves all the happiness in the world, it’s you. Thanks for always being there for me.
Happy birthday to the most wonderful friend on earth!

Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday, my friend!

Best wishes for a joyous day filled with love and laughter. Happy birthday.

Today, on your birthday, I wish you the warmest love and happiness. May all of your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday!

Funny Birthday Wishes for Friends

about Funny Happy Birthday Messages, Happy Birthday Quotes, Happy Birthday Images, Happy Birthday Wallpapers.

Birthday Gift Ideas for Friends
Happy Birthday Youtube Videos

You are a wonderful source of joy! May your special day bring you an extra share of everything that makes you the happiest in the world. Happy Birthday, dearest.

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are – even if you are getting older. Thank you for being that friend, and Happy Birthday.

A great friend and a happy birthday: that’s what you are, and that’s what I wish for you.

Let me tell you that, with every passing year, you’re becoming the wisest and best-looking friend that 

I have ever known! May you continue to put out the very best in your life!

You are the most special friend I know, and I’m so glad that I can call you my best friend. I hope you have the happiest birthday ever.

Happy Birthday Wishes for Your Special Day

Do you want to add a little extra to your birthday wishes on a Friend's Wall Post? Share or Copy any of our Wall Posts, links, photos or messages and add it to your birthday Wall Post! Happy Birthday & Make A Great Day!


Because today is a special day, sending birthday wishes simply wouldn’t do, so I’m sending you a day when all of your dreams come true, and a year that means the most to you!

I hope that your special day is full of fun, happiness and everything that you enjoy.

I’m so glad you were born, because you brighten my life and fill it with joy. Wishing you a day filled with love and cheer. Hoping your day will be as special as you are. Happy Birthday!

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year your best ever. Enjoy the ride!\

Birthday Quotes

Welcome to Happy Birthday Wishes Greetings Messages.Here you will bunch of happy birthday related stuff. Feel free to like & share to let your friends know.


Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person. May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams.

Because, today is a special day simply sending birthday wishes, wouldn’t do. So I’m sending you a day when all your dreams come true and, a year that means the most to you!

The sun is shining more brightly today as a way to wish you Happy Birthday.

Today, I wish for all of your dreams to come true as you walk on your life path. Count your blessings every day, and realize there are more than years in your life! Celebrate your day!

Creative Ways to Say Happy Birthday

Find the perfect happy birthday message for everyone you know. Great for sharing on Facebook, Twitter, Birthday Cards and more! & digital birthday cards!


It’s your birthday today! You know what that means? It’s time to wear the hat, blow the candles and cut the cake, but don’t forget to think about all of the wishes you want to make! Enjoy your day!
We have been best friends since forever. I’m running out of birthday greetings, so what more can I say than a matter-of-fact? Happy Birthday! I wish you a wonderful day today and in coming days as well.
Happy Birthday!! I hope your day is filled with lots of love and laughter! May all of your birthday wishes come true.

Happy Birthday Wishes for the Year

Our mission is to place a smile upon the heart of the receiver of the Happy Message Gift. That the Hope of Christ may be given to each.


Hey there! Sending birthday wishes your way for a beautiful year ahead. May your lucky stars continue to shine and make all of your dreams come true. Enjoy your day with all of the pleasures it has in store.
Congratulations on being even more experienced. I’m not sure what you learned this year, but every experience transforms us into the people we are today. Happy Birthday.

Let the number of years you have lived not be a reminder of how old you are, but a medal of everything you have been through in life.
I hope that today is the beginning of another wonderful year for you. Happy Birthday.

Inspirational Birthday Wishes

This blog is created for all the people that want to post their Happy Birthday Cake images and wish their loved one a message.

Another year has passed, and let me just say how much we count on you, rather than count the years. I wish you a wonderful birthday.

Another year older, another year wiser. Well, at least you are growing up to be what you were meant to be – the hottest girl around. Happy Birthday, gorgeous.

Blowing out another candle should mean that you have lived another year of joy, and that you’ve made this world a better place. Make every day of your life, and every candle, count. Have a delightful birthday!

Happy Birthday!! Wishing you a wonderful year ahead. Your birthday deserves to be a national holiday, because you are a special, national treasure

Birthday Love Wishes

Birthday Message provides you the coolest collection of Happy Birthday Wishes and Images which you can share it with your friends and family.

To someone who touches each life she enters, spreading joy to everyone you meet: may the love and happiness you share with others return to you tenfold. I wish you many more happiest of birthdays!
Happy Birthday to the person who means the most to me in this world. I hope your birthday wishes come true. I know mine did the day I met you. Thank you for always being right by my side, sweetheart.

For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy Birthday, my love!Birthday Love Messages
Romantic Birthday Wishes

Suggested quotes,pics and words for birthday wishes which can brighten any birthday! Birthday Wishes for Everyone!Like Tag Share..


Happy Birthday! I love you so freaking much. Hope you have an awesome birthday!
I hope you have a magical day full of love and happiness! Happy Birthday, my sweetheart!
I hope that your big day involves a cool day and a hot night. Happy Birthday!
Love you!!! Have an absolutely amazing day all about you!! Happy Birthday, my darling!

Funny Birthday Wishes
Want to personalize your birthday greeting? Message happy birthday quotes and sayings

I hope that your birthday is as much fun as you are, but that sets a very high standard.
When little kids ask how old you are at your party, you should go ahead and tell them. While they’re distracted trying to count that high, you can steal a bite of their cake.

Hope you love your new age. It loves you because it looks good on you.
Let there be peace on Earth, and let it begin right after your birthday party.
I’ve been that age. I’ve done that age. It is fun. Enjoy!

Funny Birthday Messages

Many people say that the best way to remember a special friend’s birthday is to forget it once. I think that Google calendar works better.

They say that you can count your true friends on one hand. I’ll bet that you can’t count your birthdays on the other. Happy Birthday.

I wanted to give you the best birthday greeting ever…but this card was all I could afford. Happy Birthday!

I always forget your birthday, and it’s not my memory that makes me; it’s that plastic surgeon of yours.

I hope that your birthday is as happy as a chimpanzee without pants! Happy Birthday.

Despite all of the advances in medicine, there is still no cure for the common birthday.

Let’s Party Birthday Wishes

I hope that today, at your party, you dance and others sing as you celebrate with joy your best birthday.

Just wanted to say Happy Birthday, and I hope you have the best day ever. Party like it’s your 21st birthday.

Celebrate the best-ever birthday party today, but don’t forget to celebrate each and every day, along with the happiness that each day brings.

Top 10 Birthday Quotes

Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday, doesn’t it?
Support wildlife: have a wild birthday party!

I just wanted to say Happy Birthday, and that I hope you have the best party ever.
I hope that your birthday is great, because it is a good reason to celebrate.

Short Birthday Wishes
I wish you all the happiness in the world! :) Bday

Happy birthday!!! wish you all the best from the bottom of my heart.

Here’s to another year of success, health and happiness… :) Bday !!

I hope you have a wonderful Birthday filled with Love & Fun!

Take care always and keep on rocking. :) Bday!

SMS Birthday Messages

May a happy bright star always light your path. :) Bday!
Just live it out to the fullest and have fun! :) Bday
Age hasn’t spoiled you a bit! I wish you a wonderful birthday.
I hope all your birthday wishes and dreams come true.
I am sending you warm and fuzzy birthday wishes. :) Bday.
Birthday Quotes
It’s the journey that counts not the destination.
It’s the simplest things that make your life count, like a simple wish. Happy Birthday!
It’s your choice, when and how your life’s sparking begins, not age.
Famous Birthday Quotes
Don’t count the years. Count the wishes and all the cheers.
Life is a journey. Enjoy every mile.
Don’t look for a heaven in the sky. Make your own heaven right here.


Many More Happy Birthday Wishes

Happy birthday to you! Here’s wishing you a day filled with fun and delight!
Forever young and good-looking. That’s all I wish for you on your birthday!
Forget how long you’ve lived. Look at how much you’ve accomplished and how much life lies before you. Happy birthday.
Good things happen when you just go for it. Happy birthday!
Happiness is not a reward; it is your gift. Happy birthday.
Happy birthday!!! I hope you have the best bday!!!! Be happy and keep that beautiful smile you have.
I hope and pray this is the best birthday yet:) May you have many,many,many more successful years to come. Add a huge dose of happiness to., it rocks…lol HAPPY BIRTHDAY !!
I hope that this year will be full of all that makes you happy.


Most Popular Birthday Wishes

Hope the sun shines on you, the wind is at your back, your food tastes good, you see smiles and hear laughter every day and not just on your birthday.
Hope you are having the best birthday yet. I hope that you get everything you wish for and that you choose the perfect wish. Don’t forget you only get one chance a year!
Hope you dance the night away or at least watch people dancing late into the night, or stay awake or whatever. Happy Birthday.
Hope you have wonderful birthday filled with fun, excitement and joy.
Hope this special day to make some stories that you can’t tell. I am looking forward to hear about them :). Happy Birthday.
Hope your birthday includes singing and cake and people and happiness.
I decided not to celebrate your birthday again until I see you. You have not gotten any older in my mind despite the number of birthdays that you have had and that seems odd. You of course may make your own decision.

Facebook Birthday Wishes

I hope this next year of life brings wonderful people and memories for you! Wishing you many many more healthy and happy years to come! HAPPY BIRTHDAY !!

I hope you get whatever you wish for when you blow out the candles! I can only wish for you what I wish every year- may you enjoy the good things in life. HAPPY BIRTHDAY !!

I hope you have a beautiful day and get at least half of what you want! Happy Birthday!

If birthdays were wishes, yours would have all have come true – since you have > had so many. Happy Birthday one more time.

If candle blowing were an Olympic sport, you would win a gold medal.
If it takes more than one match to light your candles, it takes more than one breath to blow them out. Happy Birthday.

If they say ‘The more the merrier’, maybe at your age I should wish you ‘Merry Birthday’ instead of ‘Happy Birthday.’


bday status

Birthday Toasts and Speeches for Loved Ones
If you can stay young while all those around you are getting older, you have become a pretty good liar. Happy Birthday.

If you start lying about your age, you can invite us more often to celebrate your Birthday. Not just once in a year.

I’m so glad you were born!! If not how could I wish you HAPPY BIRTHDAY !!


status for birthday
In a perfect world, there would be ________ and _____________ and more people like you. (Peace and happiness, Chocolate and sunny skies, no fattening foods and only cute guys, Write your own.)

In the brightest day and in the darkest night may you never change no matter what.
It doesn’t matter where you are or what you are doing, what matters is who you are. I like who you are. Happy Birthday.

It has been fun so far but the best is still to come.  :) Bday

It takes a long time to become as young as you are. Happy Birthday.

It was great day when you were born, but it is a great day to be alive. So live. Happy Birthday.


birthday wishes status
It’s not my fault for forgetting your Birthday, it’s just my memory that weakens year after year. I think you know what I’m talking about.
It’s ok you can light up all your candles now? we all have a glass of water in our hands.

Just wanted to say that I really do wish you a very Happy Birthday from the bottom of my heart.

Just wanted to wish you a happy birthday. Hope your day is filled with lots of love, joy, and happiness. Remember to have tons of fun. Love you forever !! HAPPY BIRTHDAY BABY!!!!!


hindi birthday msg
Just when the caterpillar thinks that it is all grown up, it becomes a butterfly. Happy Birthday Butterfly.

Keep being awesome, and always take care. Happy Birthday!
Keep working hard, but not TOO hard or you’ll make yourself sick! Happy Birthday!

Let happiness reach your eyes, enthusiasm reach your smile, and resilience reach the temples of your face every time you look at someone. May you pass on your love and joy to everyone around you. Wishing you the best birthday ever.


हैप्पी बर्थडे मेसेज

Let this new year of your life be special, full of precious moments, bright emotions, full of happiness and joy! Let Love follow your footsteps everywhere you go!!! HAPPY BIRTHDAY !!

Let yourself free and enjoy your Birthday, because it’s something that comes once in a year.

Let’s celebrate the age you act not the age that you are. Happy Birthday.
Life is great at any age. Enjoy yours. Happy Birthday.


birthday status for friend

Life is just an act. The ingredients of success needed are a killing cast, a remarkable plot and an unflinching director. I think you have all it needs.

Like the song says: ‘Live your life with arms wide open, Today is where your book begins, The rest is still unwritten.’ Happy Birthday.

Live it up and don’t worry about being good!! You get to do whatever you want, it’s your day!!! HAPPY BIRTHDAY !!

Live today like it is a special gift, because it is the best birthday gift. Happy Birthday.birthday wishes for daughter in hindi

Live your life intensely, but not in a dull manner and don’t worry about being good. Just be yourself for yourself.

May all of your wishes come true – today and always. Happy Birthday.
May all your wishes come true but one, so you always have something to strive for. :) Bday!

May the best of your past be the worst of your future. Happy birthday!
May the grass be the greenest on YOUR hill. Happy Birthday.

May the wind blow much happiness into your life on your birthday and also help you blow out all those candles.


बर्थडे विशेस

May this new year bring you joy, peace, and much more blessings! :) Bday!
May you always have enough happiness at your life to keep you sweet, enough trials and errors to keep you strong, enough success to keep you trying, enough faith to give you courage and enough determination to make each day a good day to remember.

May you be blessed with total freedom, peace, success and security this year! :) Bday!

May you find good times and friends on whichever path you follow.
May you have a great birthday, but may next year’s be twice as good.
May you have many many days like this and enjoy yourself and your day. You deserve it.

May you have many more happy days. Enjoy yourself and your day. You deserve it.


whatsapp birthday message

May you have the wisdom to act your age and the age to ignore wisdom.
May you live to be a hundred years, with one extra year to repent. :) Bday!
May you never stray from the true path as you continue your amazing journey.

May your birthday be filled with many happy hours and your life with many happy birthdays.
Set the world on fire with your dreams and use the flame to light a birthday candle.


whatsapp status birthday

Some people say ‘My how time flies when you are having fun.’ I prefer ‘My how flies have fun when you are having time.’ Hope your birthday is fun.
Some say that a birthday is a great time to look back at the past year. Others say a birthday is a good time to think about what lies ahead. I say ‘cut the cake’ and let’s eat.

Some things are good immediately and others improve with time. You started great and soar even higher. Happy Birthday.
Stop counting the candles and contemplate your wishes, cause life is too short to be cracked in pieces.


happy birthday wishes for friend message in hindi
You must take advantage of being young now and knowing everything, before you get older and realize that you don’t :)
Take advantage of how things are so that one day you will take pride in telling how things were.

Thank you for being a wonderful person and an inspiration. Happy Birthday!

Thanks for being someone that I can talk to and share life with. Happy Birthday.


birthdaysms

The candles on your cake won’t start a fire if you don’t light them, but that isn’t what candles are for. Keep lighting up the world on your birthday.
The gifts you receive today don’t compare to what you give to others every day.

The happiest person is the person who thinks the most interesting thoughts and we grow happier as we grow older.

The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age
The whole world might want to send you a special birthday greeting, but for the time being, you can make do with mine.


birthday whatsapp status for brother

The world is a better place with you in it. Much weirder but totally better. Happy Birthday.

The younger you try to look the older you actually are.

Belated Birthday Wishes

There is a word for people like us.. fun, cool, sexy, talented, attractive, you choose, They all apply! Happy Birthday.

They say sometimes its hard to understand, but time tells truth. The truth is that I wish you a very happy birthday.

They say you lose your memory as you grow older. I say “forget about the past” and live life to the fullest today. Start with ice cream.

Things I like about you: humor, looks, everything. Happy Birthday.


my birthday status

Thinking about you on your birthday and wishing you much happiness.

Thinking of you and wishing you all the best on your birthday.

Though I want be there for your birthday, I hope that it is full of fun and doing stuff that you like.

Time to celebrate. You made the trip around the sun one more time. It’s a birthday revolution.

I hope you know that we all think you are amazing, and we support anything you do 100%. I hope you have the most amazing day!

I hope you ‘more fun than a frog in a glass of milk‚’ though I have no idea what that means.


birth day msg

I love celebrating with you. Thanks for having a birthday and giving us a reason.

I want to wish you a Happy Birthday, from the bottom of my heart.

I want to wish you happiness for your birthday and every day.

I wish only one thing for you today. May you find all the strength and courage needed to blow all the candles out!

I wish you a wonderful Birthday!! I hope you have an amazing day and lots of fun! Enjoy this day, you deserve it!


happy birthday sms for friend

I wish you a wonderful day and may all your wishes comes true. I hope you enjoy this day very much . Stay yourself.

Happy Birthday. Just one more year and you will be perfect. I know I did say the same thing last year :)

Happy Happy Birthday ! Enjoy your wonderful day and celebrate it . Please stay healthy and get all that you want.

Happy happy birthday!..hope you have a great day!.. I wish you more blessings in the year ahead.. and may you continue to grow each new day.
Have a wonderful day, get many nice presents and have a lot of fun!! :) Bday!


birthday sma

Have an amazing birthday. It only comes one day a year so do something to make it memorable! :) Bday !!

Have fun but go easy on your birthday and tomorrow you will remember how you got that tattoo and where that confetti came from.


May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer.

I hope you have a wonderful day and that the year ahead is filled with much love, many wonderful surprises and gives you lasting memories that you will cherish in all the days ahead. Happy Birthday.

On this special day, i wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY!!!!

birthday status for best friend whatsapp

May your birthday be filled with many happy hours and your life with many happy birthdays. HAPPY BIRTHDAY !!

Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday.

Take a day off to celebrate you birthday. Take a year off and tell people you are younger. Happy Birthday.

When the world works right, good things happen to and for good people and you are definitely good people. Happy Birthday!

You are my friend. You are always there for me, supporting me, encouraging me , listening to me and all those other things that friends do. Happy Birthday Friend.

Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday.

I hope that you have the greatest birthday ever from the moment you open your eyes in the morning until they close late at night.

best birthday sms

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY!!!!

I’ve got some good news and some bad news. The good news is that you get better looking every year. Happy Birthday.

I wish that I could be the greatest friend in the world, but there is no way to be a better friend than you are. Happy Birthday.

You will soon start a new phase of life! But that can wait until you are older. Enjoy another year of being young. Happy Birthday.

The whole world might want to send you a special birthday greeting, but for the time being, you can make do with mine. Happy Birthday.

Happy Birthday. Wishing you more glorious and wonderful years on the surface of the earth – or wherever you might be.

May life’s brightest joys illuminate your path, and may each day’s journey bring you closer to your dreams! HAPPY BIRTHDAY

Happy Birthday. I hope that you will have a truly marvelous and joyous day with family and friends.

I Hope You Have An Amazing Day Because You Are Amazing! Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less.

birthday girl status

May your days always be full of sunshine and rain, waterfalls and deserts, butterflies and bees and everything else that life has to offer. Happy Birthday.

The happiest person is the person who thinks the most interesting thoughts and we grow happier as we grow older. Happy Birthday.

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are – even if you are getting older. Happy Birthday.

You will soon start a new phase of life! But that can wait until you are older. Enjoy another year of being young. Happy Birthday.

msg for birthday

Hope you dance the night away or at least watch people dancing late into the night, or stay awake or whatever. Happy Birthday.
Some people like sunday,
Some people like monday,
However i just like only one day,
Its your birthday?Happy Birthday!

Happy birthday to you,
Even though i wish it earlier i dun cared.
Dun forget bout our friendship, that we’ve shared.

In soft gleaming of stars….
may all ur dreams come true,
may evry star of every night bring love and joy to you
Happy Birthday .

lover birthday status
Suraj roshni le kar aayaa,
Aur chidyon ne gaanaa gaayaa,
Phoolon ne hans hans kar bolaa,
Mubarak ho tumhaara janam din aaya!

You can spend
hundreds on birthdays,
thousands on festivals,
lakhs on weddings,
but to celebrate
all you have to spend is your TIME….

Its a nice feeling when you know
that someone likes you,
someone thinks about you,
someone needs you;
but it feels much better when
you know that someone
never ever forgets your birthday.
“HAPPY BIRTHDAY“.

Sweetheart!
u r so beautiful my love 4u will always b true,
here’s a wish 4 my darling…
may all your dreams come true
i wish u a very happy birthday.
with lots of love and kisses…
from a heart that beats…
just 4 you by me.

Our love will never get old.
That’s because, together,
we’re forever young.
May we always drink from
the fountain of youth.
Happy birthday, darling!

As far as fathers go, you’re simply awesome.
Of course, I’m slightly biased since I’m your child,
the recipient of your awesomeness.
Happy birthday to the most awesome Dad!

The perfect recipe for your year ahead should be 20 percent love mixed with 30 percent luck. Add on top 20 percent courage and garnish it with 30 percent health. Say cheers to life and have a Happy Birthday!

Special friends are a rare find, but am I glad that you are one of mine! Happy Birthday to a friend I’ll never forget!

Wishing my friend a beautiful day
Hopes and dreams I’m sending your way
May all be good and all come true
On this very special day for you!

Do you know why I never need to ask for any blessings from God? That’s because He has given me friends like you! Happy Birthday to you dear friend.

You are such a special friend,
Who deserves a special day,
For being who you are and
Bringing joy in every way.
You make me smile and laugh,
with everything you do,
So today I get to send
A special Birthday wish to you!

When God created friends,
He made them in your image…
the best friend anyone can ever have.
Happy birthday, BFF!

As a husband, you’re wonderful.
As my best friend, you’re simply amazing.
Now that you’re 40, you’re, well, perfect.
Happy birthday, sweetheart!

You’re one today…You’re finally
allowed to have your birthday
cake and eat it — with your hands.
Happy birthday!